در صفحه فروشگاه می‌توانید با استفاده از فیلترهای در دسترس می توانید گزینه های انتخاب را محدودتر و مطابق خواست خود نمایید. این فیلترها شامل هزینه، نوع مهر، شکل مهر و … می باشد.

آموزش ثبت سفارش

در این مرحله در صورتی که خودتان طرح آماده دارید باید طرح و مدرک مربوط به مهر خود را بارگذاری نمایید و در صورتی که گزینه از طرح های چاپ پاییز استفاده می کنم را زدید لازم است مدرک مربوط به مهر را بارگذاری و طرح مورد نظر را انتخاب نمایید.